05/02/2023 10:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tảo nhạn
早雁

Tác giả: Cao Bính - 高棅

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/08/2014 00:05

 

Nguyên tác

涼霜八月塞天寒,
飛度衡陽楚水寬。
少婦樓頭初掩瑟,
一行先向夕陽看。

Phiên âm

Lương sương bát nguyệt tái thiên hàn,
Phi độ Hành Dương Sở thuỷ khoan.
Thiếu phụ lâu đầu sơ yểm sắt,
Nhất hàng tiên hướng tịch dương khan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tái bắc lạnh sương mỏng rơi tháng tám
Bay qua vùng sông Sở rộng, Hành Dương
Người thiếu phụ trên lầu ngưng đàn sắt
Thấy một hàng ngay ngắn hướng tịch dương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bính » Tảo nhạn