16/07/2024 14:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nâng cốc rượu hè

Tác giả: Tụ Vinh - Nguyễn Sư Giao

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 22:49

 

Hè về chăm chuốc vạt thơ xanh
Sẵn rượu quê thương của mẹ dành
Phượng ướp mưa rào tươi sắc thắm
Sen dầm nắng hạ ngát hương thanh
Thơm ly gió mới nồng hơi ấm
Ngọt chén trăng trong đượm khí lành
Uống! uống cho say tình ý đẹp
Hỡi người em nhỏ... hãy cùng anh...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tụ Vinh » Nâng cốc rượu hè