07/10/2022 03:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyệt kỳ 2 (Tịnh chiếu Vu Sơn xuất)
月其二(斷續巫山雨)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/04/2015 16:58

 

Nguyên tác

並照巫山出,
新窺楚水清。
羈棲愁裏見,
二十四回明。
必驗升沉體,
如知進退情。
不違銀漢落,
亦伴玉繩橫。

Phiên âm

Tịnh chiếu Vu Sơn xuất,
Tân khuy Sở thuỷ thanh.
Ky thê sầu lý kiến,
Nhị thập tứ hồi minh.
Tất nghiệm thăng trầm thể,
Như tri tiến thoái tình.
Bất vi Ngân Hán lạc,
Diệc bạn Ngọc Thằng hoành.

Dịch nghĩa

Chiếu rọi núi Vu cao sừng sững,
Lại mới nhòm vào sông Sở trong.
Trong cảnh sống nhờ, thấy mà rầu,
Hai mươi bốn lần sáng rồi.
Hẳn là nhận ra cái bản chất trồi sụt,
Như biết được cái tình hình tiến lui.
Không bị sa vào dòng sông Ngân,
Mà còn đứng ngang với sao Ngọc Thằng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Núi Vu vẫn thường soi,
Sông Sở vừa mới hé.
Sống gửi giữa cảnh buồn,
Hai mươi bốn hồi loé.
Lên, xuống nhận ra điều,
Tiến, lùi biết được lẽ.
Không vì Ngân Hán rơi,
Với Ngọc Thằng cùng ké.
(Năm 767)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Nguyệt kỳ 2 (Tịnh chiếu Vu Sơn xuất)