02/10/2023 17:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vọng chiều

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 02/10/2020 20:26

 

Có giọt mưa nào trên tóc em
Gió cuốn về đây ướt vai mềm
Cho anh tha thiết mùi hương tóc
Em xoã chiều hôm nắng vương thềm

Có hạt sương nào trên mắt em
Trong gió heo may thấm mi mềm
Cho anh thương nhớ màu mắt ấy
Em khóc trong chiều gió thu êm

Có hạt bụi nào vương áo em
Theo gió về đây đậu tay mềm
Nằm im nghe nắng hoàng hôn cuối
Lòng ước tay này trêu áo em!

Có vạt trăng nào tắm da em
Trăng trở về đây đứng bên thềm
Đưa tay anh hốt vào trăng ấy
Để tưởng ôm từng phiến da em…
19.11.15

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Vọng chiều