24/10/2020 22:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ra về én bắc, nhạn đông

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 17:54

 

Ra về én bắc, nhạn đông,
Đôi bên đôi ngả, lệ hồng tuôn rơi.
Lắng tai nghe tiếng bạn cười,
Lòng còn bát ngát.
Nghe tiếng bạn hát,
Ngước mắt trông lên.
Ông Bụt thờ trên,
Gió đưa mát lạnh.
Dạ em thương ai,
Trong chừng dưới bến.
Đưa thư cho đến,
Gửi bức thư trầm.
Mượn cá hỏi thăm,
Cá lững lờ dưới nước.
Em ngồi em ước,
Nhân ngãi tới đây.
Cơn sầu đã khuây,
Cơn buồn đã hết.
Anh đừng tham tiếc,
Vui cảnh non bồng.
Lâu về kẻ nhớ người mong.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ra về én bắc, nhạn đông