04/08/2021 20:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ở nơi nào đó
Irgendwo

Tác giả: Hermann Hesse

Nước: Đức
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 03/11/2020 16:42

 

Nguyên tác

Durch des Lebens Wüste irr ich glühend
Und erstöhne unter meiner Last,
Aber irgendwo, vergessen fast,
Weiß ich schattige Gärten kühl und blühend.

Aber irgendwo in Traumesferne
Weiß ich warten eine Ruhestatt,
Wo die Seele wieder Heimat hat,
Weiß ich Schlummer warten Nacht und Sterne.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Lạc qua sa mạc cuộc đời
Rồi than vãn cảnh nổi trôi phận người
Nhưng đâu đó cũng quên rồi
Những khu vườn mát ngập trời hoa thơm.

Nhưng đâu đó mộng mơ còn
Một nơi an nghỉ mà lòng thiết tha
Nơi hồn được trở lại nhà
Chờ đêm, tinh tú ru ta giấc nồng.
Bài thơ lục bát dựa theo bản dịch tiếng Anh từ nguyên bản tiếng Đức của dịch giả Sarah Rose.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hermann Hesse » Ở nơi nào đó