28/09/2022 07:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh cảnh mùa hè (I)

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 28/02/2007 03:25

 

Thức xuân[1] một khí hãy còn khoe,
Phút đã nam ngoa[2] đến tiết hè.
Đằng đẵng ngày chầy giương tán nắng,
Đùn đùn bóng rợp phủ màn hòe.
Khúc hòa Ngu Thuấn đàn cầm ngọc[3],
Chức thẳng Hi Hòa[4] cửa sổ the.
Trong ấy vây[5] nên cờ một cuộc,
Khéo đâu vang tiếng cái ve ve.
[1] Cảnh sắc của mùa xuân.
[2] Phương nam thuộc hành hỏa, thích hợp với khí tiết mùa hè.
[3] Ngu Thuấn: Ngu Thuấn gảy đàn và hát khúc Nam phong đại ý nói: gió nam hợp thời có thể làm cho nhân dân thêm của cải; gió nam mát mẻ có thể cởi mở được nỗi buồn bã lo âu cho nhân dân (Sử kí).
[4] Hai vị quan làm ra lịch.
[5] Nhóm.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Vịnh cảnh mùa hè (I)