27/06/2022 03:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trong người phụ nữ có nhiều tư cách lắm
В женщине качеств - полным-полно

Tác giả: Eduard Asadov - Эдуард Асадов

Nước: Nga
Đăng bởi xinbac-tibo vào 28/07/2007 12:10

 

Nguyên tác

В женщине качеств - полным-полно:
Хитрость, любовь, красота, веселье.
Женщина в сущности - то же вино:
Пить хорошо. Тяжело похмелье.

Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Trong người phụ nữ có nhiều tư cách lắm:
Sắc đẹp, tình yêu, vui vẻ, tinh ranh.
Phụ nữ, về bản chất, cũng giống như rượu vang:
Uống thì rất hay. Mà say thì rất nặng.
1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Eduard Asadov » Trong người phụ nữ có nhiều tư cách lắm