24/06/2021 20:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tốt đẹp là chị hàng hoa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/09/2020 08:25

 

Tốt đẹp là chị hàng hoa,
Tuy rằng thơm ngát cửa nhà sạch không.
Ngày ngày đi hái hoa hồng,
Chiều chiều về ngõ Cầu Đông ăn quà.
Bao giờ chợ lớn hết hoa,
Đồng Xuân hết chuối thì hoa hết tiền.
Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tốt đẹp là chị hàng hoa