29/05/2023 12:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương chi thuỷ 3
揚之水 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2005 09:12

 

Nguyên tác

揚之水,
不流束蒲。
彼其之子,
不與我戍許。
懷哉懷哉,
曷月予還歸哉?

Phiên âm

Dương chi thuỷ,
Bất lưu thúc bồ.
Bỉ ký chi tử,
Bất dữ ngã thú Hử
Hoài tai! Hoài tai!
Hạt nguyệt dư hoàn quy tai ?

Dịch nghĩa

Dòng nước chảy lờ đờ,
Không cuốn trôi được bó bồ liễu.
Nàng kia ôi!
Không cùng với ta đóng đồn trấn giữ nước Hử (Hứa) ?
Nhớ nhung thay!Nhớ nhung thay!
Tháng nào ta mới trở về được vậy thay ?

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Kìa dòng nước chảy lờ đờ,
Bó cây bồ liễu sờ sờ chẳng trôi.
Ở nhà sao mãi nàng ôi?
Chẳng sang nước Hứa đủ đôi trú phòng ?
Nhớ thương thương nhớ tấc lòng,
Tháng nào ta được trùng phùng về quê ?
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

bồ: cây bồ liễu. Truyện Xuân Thu nói cây bồ liễu ở Đông Trạch. Đỗ thị nói bồ là cây dương liễu, có thể làm tên để bắn.
Hử (Hứa): tên nước Hử. Hử Hầu cũng họ Khương, nay ở huyện Hứa Xương thuộc phủ Dĩnh Xương là đấy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Dương chi thuỷ 3