27/06/2022 02:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đôi ngả

Tác giả: Vũ Hoàng Chương

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 08/05/2008 21:46

 

Chia con sầu rỏ huyết
Trang huyền sử còn ghi
Lòng Mẹ xuống Nam Hải
Lòng Cha lên Ba Vì
Chia duyên sầu bất tuyệt
Lòng đôi lứa mê si
Trai Cửu Trùng hạ tứ
Thơ vọng tiếng Bằng Phi
Gái Lầu Tây cất chén
Ngọc đọng hồn Trương Chi
Mồ xanh cỏ như áo
Người khuất núi như mi
Tình sử dệt thương nhớ
Bao Quỳnh Như Chiêu Lỳ

Tình sử với huyền sử
Chia duyên cùng chia con
Sầu bất tuyệt làm giấy
Sầu rỏ huyết làm son
Viết giòng thiên cổ hận:
Chia nòi giống nước non
Ngòi bút này sắt đúc
Từng ngựa Gióng bon bon
Cây bút này bằng trúc
Phá giặc Ân chưa mòn
Hãy rạch nát thân phận
Bấy lâu rồi héo hon
Giống nòi chẳng một giận
Non nước dễ đâu còn
Nam đô, Xuân Đinh Mùi, 1967

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Đôi ngả