22/03/2023 19:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày 8 tháng 11 năm 1913
8 ноября 1913 года

Tác giả: Anna Akhmatova - Анна Ахматова

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 03/02/2009 01:44

 

Nguyên tác

Солнце комнату наполнило
Пылью желтой и сквозной.
Я проснулась и припомнила:
Милый, нынче праздник твой.
Оттого и оснеженная
Даль за окнами тепла,
Оттого и я, бессонная,
Как причастница спала.

Bản dịch của Tạ Phương

Mặt trời rót đầy phòng
Dòng bụi vàng và trong.
Em tỉnh dậy, chợt nhớ:
Hôm nay sinh nhật anh.
Vì thế mà màn tuyết
Ngoài cửa sổ ấm lên,
Kẻ mất ngủ, như em,
Được một đêm trọn giấc.
1913
Nguồn: Thơ trữ tình A. Akhmatova (Tạ Phương tuyển dịch)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anna Akhmatova » Ngày 8 tháng 11 năm 1913