16/08/2020 00:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn thì cửu phẩm đã sang

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/08/2019 00:45

 

Văn thì cửu phẩm đã sang,
Võ thì tứ phẩm còn mang gươm hầu.
Nguồn:
1. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970
2. Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Văn thì cửu phẩm đã sang