16/07/2024 13:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mật ước

Tác giả: Ngô Tịnh Yên - Ngô Thị Tuyết Trinh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 14/04/2009 00:49

 

đi đâu
giữa những
con đường?
cũng quay
trở lại
tâm hồn
tuổi thơ
              để ta
              trẻ dại
              không ngờ
              giữa bao
              già cỗi
              mịt mờ
              nhân gian

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Tịnh Yên » Mật ước