25/03/2023 14:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gia Định tam thập cảnh - Trấn Định xuân canh

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 15/08/2018 21:22

 

Phiên âm

Trấn Định xuân hồi biến ngạn nhai,
Dân xu nam mẫu[1] lực tương giai.
Quán thông hồ thỉ điền trung hức,
Lê phá đào hoa vũ hậu cai.
Mục địch bối hoành ngưu trạc trạc,
Tiều ca thanh hoạ điểu hài hài.
Đương gia lão đại cung canh chức,
Quỹ hưởng tang âm xuất tiểu oa.

Dịch nghĩa

Trấn Định xuân về khắp bến bờ,
Dân kéo ra ruộng phía nam cùng nhau ra sức.
Tưới thông mương máng trong ruộng,
Sau mưa xuân cày lật rễ cây.
Trả chăn trâu sáo ngang lưng, trâu béo tốt,
Tiếng hát người kiếm củi hài hoà với tiếng chim.
Những người lớn trong nhà lo việc cày ruộng dệt vải,
Đứa trẻ ra khỏi bóng dâu, mang cơm ra đồng.

Bản dịch của Hoài Anh

Xuân về bến đẹp bờ tươi,
Ruộng phía nam sức bao người dồn ra.
Tưới thông mương máng chan hoà,
Sau mưa cày gốc cây già bật tung.
Trẻ chăn trâu sáo ngang lưng,
Tiếng chim hoà tiếng ca lừng tiều phu.
Người lớn dệt vải cày bừa,
Rẽ dâu, đứa trẻ cơm đưa ra đồng.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Lấy ý từ câu “Diệp bỉ nam mẫu” (Đưa cơm ra đồng nam mẫu) trong Kinh thi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Gia Định tam thập cảnh - Trấn Định xuân canh