18/05/2022 15:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lạc hoa
落花

Tác giả: Lý Thương Ẩn - 李商隱

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2005 13:01

 

Nguyên tác

高閣客竟去,
小園花亂飛。
參差連曲陌,
迢遞送斜暉。
腸斷未忍掃,
眼穿仍欲歸。
芳心向春盡,
所得是沾衣。

Phiên âm

Cao các khách cánh khứ,
Tiểu viên hoa loạn phi.
Sâm si liên khúc mạch,
Điều đệ tống tà huy.
Trường đoạn vị nhẫn tảo,
Nhãn xuyên nhưng dục quy.
Phương tâm hướng xuân tận,
Sở đắc thị triêm y.

Dịch nghĩa

Khách ở trên gác cao đã đi rồi
Trong vườn nhỏ hoa bay tơi bời
Lác đác khắp con đường quanh co
Xa xôi đưa tiễn ánh nắng nghiêng nghiêng
Đau lòng chưa nỡ quét
Mắt thấy chỉ muốn người trở về
Lòng thơm hướng tới mùa xuân đã hết
Chỉ được nước mắt ướt đẫm áo.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Gác cao khách đi rồi
Vườn nhỏ loạn hoa rơi
Rải đường quanh tiếp nối
Tiễn nắng chiều xa xôi
Đau lòng không nỡ quét
Thấy hoa ít dần rồi
Hương lòng theo xuân nhạt
Nước mắt đẫm áo thôi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thương Ẩn » Lạc hoa