16/10/2021 21:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gọi đò

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 08/02/2015 22:30

 

Kìa ai bến Thuỵ dòng sông Luộc
Đôi bờ cây lá xanh xanh
Mặt nước pha lê óng ánh
Thuyền em ghé bến sông anh.
Thuyền em bươn chải dòng xanh
Mượn bờ anh neo đậu...

Sông gọi thuyền về vui với bến
Một chèo một bến một dòng trong...
1980

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Gọi đò