03/10/2023 09:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (01)
Childe Harold’s Pilgrimage - Canto III (01)

Tác giả: Lord Byron - George Gordon Byron

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 04/10/2018 17:24

 

Nguyên tác

Is thy face like thy mother’s, my fair child!
Ada! sole daughter of my house and heart?
When last I saw thy young blue eyes, they smiled,
And then we parted,—not as now we part,
But with a hope.—
Awaking with a start,
The waters heave around me; and on high
The winds lift up their voices: I depart,
Whither I know not; but the hour’s gone by,
When Albion’s lessening shores could grieve or glad mine eye.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Khuôn mặt con giống chăng khuôn mặt mẹ
Hỡi A Đa, đứa con đẹp của cha
Con một của lòng cha, con một của nhà
Khi lần cuối cha gặp con xanh, trẻ
Mắt con cười - rồi ta đi, thế đấy
Với niềm tin - đâu phải tựa hôm nay
Cha thức dậy, rùng mình thấy sóng bủa vây
Và trên cao, gió đang lên tiếng rú
Cha ra đi, nhưng đi đâu, không rõ
Nhưng cái thời mắt cha có thể buồn, vui
Trên bến Onbiơn, nay đã mất rồi
Nguồn: Ngày đã đi qua (thơ), Đào Xuân Quý giới thiệu và tuyển dịch, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lord Byron » Cuộc hành hương của chàng hiệp sĩ Childe Harolds - Khúc thứ ba (01)