29/01/2022 03:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chu trung tống Lý thập bát
舟中送李十八

Tác giả: Lưu Trường Khanh - 劉長卿

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/07/2014 16:41

 

Nguyên tác

釋子身心無有分,
獨將衣缽去人群。
相思晚望西林寺,
唯有鐘聲出白雲。

Phiên âm

Thích tử thân tâm vô hữu phân,
Độc tương y bát khứ nhân quần.
Tương tư vãn vọng Tây Lâm tự,
Duy hữu chung thanh xuất bạch vân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Con nhà Phật thân, tâm là một
Lẻ loi ôm y bát xuống đời
Chiều ngóng chùa Tây Lâm vì nhớ
Mây trắng bay thoảng tiếng chuông rơi
Tiêu đề có bản chép là "Tống tăng" 送僧 (Tiễn sư).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Trường Khanh » Chu trung tống Lý thập bát