09/08/2020 19:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa xanh

Tác giả: Nguyễn Tấn On

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 09/01/2018 20:33

 

Chiều run bóng lả tà dương
Thạch cầm chuyển rụng ôi đường tơ khô
Ta về giũ sạch sông hồ
Bạc màu chăn chiếu nguyệt hồ cầm xưa
Nguyệt về cầm chỉnh trút mưa
Rừng thu lặng tiếng cho vừa yêu thương
Trăng em dáng hạc cuối vườn
Bên trời lả bóng nguyệt nhường màu da
Ôi em khóc hết tài hoa
Ôi em vườn nguyệt nõn nà mưa xanh
Nguồn: Nguyễn Tấn On, 99 bài lục bát (thơ), NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Tấn On » Mưa xanh