27/07/2021 14:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mai hoa kỳ 1
梅花其一

Tác giả: Lục Du - 陸遊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/07/2014 11:49

 

Nguyên tác

五十年間夢事非,
放翁依舊掩柴扉。
相從不厭閒風月,
只有梅花與釣磯。

Phiên âm

Ngũ thập niên gian mộng sự phi,
Phóng Ông y cựu yểm sài phi.
Tương tòng bất yếm nhàn phong nguyệt,
Chỉ hữu mai hoa dữ điếu ky.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Năm chục năm qua mộng thấy đâu
Phóng Ông đóng cửa đã lâu rồi
Theo nhau không chán nhàn trăng gió
Chỉ có hoa mai với thả câu

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Du » Mai hoa kỳ 1