18/04/2024 01:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vãn xuân giang tình ký hữu nhân
晚春江晴寄友人

Tác giả: Hàn Tông - 韓琮

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2014 08:19

 

Nguyên tác

晚日低霞綺,
晴山遠畫眉。
春青河畔草,
不是望鄉時?

Phiên âm

Vãn nhật đê hà ỷ,
Tình sơn viễn hoạ my.
Xuân thanh hà bạn thảo,
Bất thị vọng hương thì?

Dịch nghĩa

Mặt trời xuống thấp dần, chiếu lên đám ráng đẹp như lụa,
Xa xa, dãy núi trong sáng như diềm mi.
Vẻ xuân xanh xanh màu cỏ ven bờ sông,
Chẳng phải đang là lúc nhớ quê hay sao?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nắng xế hắt lên ráng lụa là
Núi xa như khoé mắt Hằng Nga
Vẻ xuân xanh ngát ven sông cỏ
Chẳng phải là đang lúc nhớ nhà?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Tông » Vãn xuân giang tình ký hữu nhân