30/01/2023 02:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 65 - Chớ cậy rằng hơn

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 17/07/2007 20:33

 

Làm người hay một hoạ hay hai,
Chớ cậy rằng khôn, chớ cậy tài.
Chực tiết[1] cho bền bằng sắt đá,
Đi đường sá lánh chốn chông gai.
Miệng người tựa mật mùi càng ngọt,
Đạo thánh như tơ mối lại dài.
Ở thế yêu nhiêu là của cả,
Đôi ca ta dễ kém chi ai?
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635), Bạch Vân Am thi tập (AB.157), Trình quốc công Bạch Vân Am thi tập (AB.309).

Bài này trùng với bài Tự thán 21 của Nguyễn Trãi.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Giữ cho mình ngay thẳng, cứng cỏi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 65 - Chớ cậy rằng hơn