13/08/2022 04:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hý bút
戲筆

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/03/2012 09:34

 

Nguyên tác

人經今日遇,
水到珥河深。
好是同舟侶,
何妨把盞吟。

Phiên âm

Nhân kinh kim nhật ngộ,
Thủy đáo Nhị Hà thâm.
Hảo thị đồng chu lữ,
Hà phương bả trản ngâm.

Dịch nghĩa

Người mãi hôm nay mới gặp
Nước về làm sông Nhị Hà sâu
May cùng được ngồi một thuyền
Ngại gì chẳng ngâm thơ chuốc rượu

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Người hôm nay được gặp
Nước về sông Nhị sâu
Cùng thuyền vui với bạn
Thơ, rượu ai quản đâu
Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập, Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Hý bút