04/10/2023 14:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Băn khoăn

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2016 10:19

 

Cái băn khoăn nơi ngã ba đường
Thường chợt đến với người khách lạ
Anh là kẻ thuộc đường thuộc sá
Giữa ngã ba lòng sao vẫn thấy băn khoăn
1998

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Băn khoăn