28/05/2024 15:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cung oán thi bài 2

Tác giả: Nguyễn Gia Thiều - 阮嘉韶

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 15/05/2014 13:39

 

Sầu thu chưa dứt lại sầu xuân
Một gánh sầu treo nặng mấy cân
Mặt ủ ê hoa xâu thức ngọc
Má sùi sụt phấn ứa da ngân
Phòng tiêu riêng kẻ hơi dương tối
Điện quế dầu ai vẻ nguyệt ngần
Bối rối nỗi mình thêm bối rối
Tủi trăm chiều lại tiếc muôn phần

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Gia Thiều » Cung oán thi bài 2