29/07/2021 07:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 02
禱白馬祠回後感作其二

Tác giả: Đoàn Thị Điểm - 段氏點

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 12:33

 

Nguyên tác

誤把浮生落醉鄉,
傷心底事柰何娘。
橋斜銀漢三更断,
始隔蓬莱一路長。
豈謂程期還謪降,
也應契濶療顚狂。
重從縱有開陽淚,
不認前筵道一塲。

Phiên âm

Ngộ bả phù sinh lạc tuý hương,
Thương tâm để sự Nại Hà nương[1].
Kiều tà Ngân Hán tam canh đoạn,
Thuỷ cách Bồng Lai nhất lộ trường.
Khởi vị trình kỳ hoàn trích giáng,
Dã ưng khế khoát liệu điên cuồng.
Trùng tùng túng hữu khai dương lệ,
Bất nhẫn tiền diên đạo nhất trường.

Dịch nghĩa

Đã lỡ ở trong cuộc phù sinh quay cuồng theo hương sắc,
Đau lòng về chuyện chén canh của Mạnh Bà.
Chiếc cầu trên sông Ngân đã đổ khiến nửa đêm buồn đứt ruột,
Nước sông ngăn cách, đường lên tiên càng dài thêm.
Có hay không cái vòng thời gian chịu đày đoạ,
Nếu vậy thì sự khổ đau sẽ chữa bệnh điên cuồng.
Nhiều lần buông thả sẽ khơi dòng lệ trần ai,
Không biết đến tiệc tùng thì đường đạo nhất định sẽ lâu dài.

Bản dịch của Trần Văn Giáp

Phù sinh chót vị say nhầm
Tính làm sao nỗi thương tâm hỡi Nàng
Sông Ngân lỡ dịp cầu ngang
Non Bồng cách trở dặm đàng xa xôi
Đoạ đày dù hết đoạn rồi
Thì đem lời bạn làm mồi thuốc điên
Trùng phùng bằng có nhân duyên
Ngậm ngùi không nỡ than phiền cùng ai
[1] Là Mạnh Bà, người nấu cháo lú ở cầu Nại Hà. Khi đi đầu thai, linh hồn sẽ phải ăn cháo lú để quên hết các tiền kiếp của mình rồi mới đi qua được cây cầu đó để đầu thai, ai không chịu sẽ bị té xuống sông Vong Xuyên dưới đó.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thị Điểm » Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 02