15/08/2020 04:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai làm cho bướm lìa hoa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 14:45

 

Ai làm cho bướm lìa hoa,
Cho chim xanh nỡ bay qua vườn hồng?
Ai đi muôn dặm non sông,
Để ai chứa chất sầu đong vơi đầy?
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ai làm cho bướm lìa hoa