23/06/2024 03:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Hoa Khương nhất bách thủ kỳ 016
哭華姜一百首其十六

Tác giả: Khuất Đại Quân - 屈大均

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/12/2020 09:30

 

Nguyên tác

繡床針帖委花間,
自到炎方病不閒。
荔子何曾親玉齒,
檳門未解發紅顏。

Phiên âm

Tú sàng châm thiếp uỷ hoa gian,
Tự đáo viêm phương bệnh bất nhàn.
Lệ tử hà tằng thân ngọc xỉ,
Tân môn vị giải phát hồng nhan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Trên giường thêu khung châm nằm một góc,
Xuống phương nam nhuốm bịnh chẳng ở không.
Trái lệ chi không quen cùng răng ngọc,
Còn trầu cau chưa bổ má đã hồng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuất Đại Quân » Khốc Hoa Khương nhất bách thủ kỳ 016