25/05/2022 23:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sứ mệnh

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/09/2021 08:08

 

Nước nhà gặp thuở can qua
Chiến chinh máu lửa chan hoà lệ dân
Vì tình chung, gác tình thân
- Em ơi! Hãy nhớ duyên trần trăm năm
Nguồn: Suối về Hoa Nghiêm (thơ), Trần Quê Hương, NXB Văn nghệ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Sứ mệnh