02/02/2023 02:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ôi, đời!

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 14/08/2016 11:34

 

Vì sao xa - đom đóm
Cố lưu li
Vì sao gần - đèn Néon
Vụt tắt
Ôi, đời, đời, đời là ta!
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Ôi, đời!