22/07/2024 01:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sơ đông
初冬

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2012 09:40

 

Nguyên tác

垂老戎衣窄,
歸休寒色深。
漁舟上急水,
獵火著高林。
日有習池醉,
愁來梁甫吟。
幹戈未偃息,
出處遂何心。

Phiên âm

Thuỳ lão nhung y trách,
Quy hưu hàn sắc thâm.
Ngư chu thượng cấp thuỷ,
Liệp hoả trước cao lâm.
Nhật hữu tập trì tuý,
Sầu lai "Lương phủ ngâm[1]".
Can qua vị yển tức,
Xuất xử toại hà tâm.

Dịch nghĩa

Tới già áo trận rách,
Về nghỉ vẻ lạnh càng căm.
Ghe chài trên nước xoáy,
Lửa săn rực rừng cao.
Ngày có thói quen say bên ao,
Thu về thì ngâm thơ "Lương phủ".
Chiến tranh chưa chấm dứt,
Ra làm quan hay đi ẩn, thoả lòng nào?

Bản dịch của Phan Ngọc

Già đến, áo võ chật
Về nghỉ, khí lạnh dần
Thuyền chài chèo nước gấp
Rừng lập loè lửa săn
Ngày bên hồ uống rượu
Buồn ca “Lương phủ ngâm”
Can qua còn chưa dứt
Xuất, xử lòng băn khoăn
(Năm 764)

[1] Gốc từ dân ca vùng Sơn Đông, thời Tam Quốc được Gia Cát Lượng khi còn ở ẩn nơi Nam Dương thường ngâm nga tỏ ý chí mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Sơ đông