19/06/2021 10:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam sơn hữu đài 5
南山有臺 5

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 13/12/2015 16:54

 

Nguyên tác

南山有枸,
北山有楰。
樂隻君子,
遐不黄耇。
樂隻君子,
保艾爾後。

Phiên âm

Nam sơn hữu cũ,
Bắc sơn hữu dũ.
Lạc chỉ quân tử,
Hà bất hoàng cầu?
Lạc chỉ quân tử,
Bảo ngải nhĩ hậu.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Núi Nam cây củ xanh rì
Ở bên núi Bắc dũ thì tốt tươi
Vui thay tân khách các người
Sao không vàng tóc da mồi sống lâu?
Vui thay tân khách anh hào
Cháu con yên ổn dồi dào dưỡng nuôi
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Nam sơn hữu đài 5