05/03/2021 09:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Qua tưởng rằng em má phấn môi son

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 10:57

 

Qua tưởng rằng em má phấn môi son,
Ai ngờ má mỏng môi mòn hỡi em.
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Qua tưởng rằng em má phấn môi son