08/07/2020 22:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giàu sang nhiều kẻ đến nhà

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 22:27

 

Giàu sang nhiều kẻ đến nhà,
Khó khăn nên nỗi ruột rà xa nhau.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Giàu sang nhiều kẻ đến nhà