19/09/2021 15:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 2
陪族叔開部侍郎曄及中書賈舍人至遊洞庭其二

Tác giả: Lý Bạch - 李白

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 22/12/2005 14:41

 

Nguyên tác

南湖秋水夜無煙,
耐可乘流直上天。
且就洞庭賒月色,
將船買酒白雲邊。

Phiên âm

Nam hồ thu thuỷ dạ vô yên,
Nại khả thừa lưu trực thướng thiên.
Thả tựu Động Đình xa nguyệt sắc,
Tương thuyền mãi tửu bạch vân biên.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Đêm thu trong vắt mặt hồ
Muốn theo con nước lên cao tận trời
Động Đình vương vấn trăng rơi
Dong thuyền kiếm rượu không rời cõi mây.
(Năm 759)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Bạch » Bồi tộc thúc Hình bộ thị lang Diệp cập trung thư Giả xá nhân Chí du Động Đình kỳ 2