20/10/2021 18:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những kẻ lang thang

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi bruce lee vào 01/03/2008 06:08

 

Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường

Chúng tôi là những kẻ tuyệt vọng,
Những kẻ không bận tâm,
Những kẻ đói khát,
Không có lấy một chỗ
Để ăn,
Không một nơi nào để ngủ,
Những kẻ không nước mắt
Không biết
Khóc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Những kẻ lang thang