26/10/2021 02:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chi chi chuyện ấy

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi karizebato vào 04/07/2009 19:35

 

Chi chi chuyện ấy đã đành lòng,
Vó ký[1] phen này quyết thẳng rong.
Non nước chơi hoài non nước đó,
Gió trăng nào phải gió trăng không.
Mặt càng đối mặt tình ngao ngán,
Tay chửa rời tay bước ngại ngùng.
Lão Nguyệt nhẽ nào trêu quải mãi,
Chén đồng[2] xin hẹn khắc đêm đông.
(Theo bản Quế Sơn thi tập)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008
[1] Ký là loại ngựa khoẻ đời xưa, sức chạy ngày ngàn dặm.
[2] Chén rượu cùng nhau thề nguyền suốt đời chung sống, một lòng một dạ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Chi chi chuyện ấy