11/08/2022 10:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giang thôn dạ bạc
江村夜泊

Tác giả: Hạng Tư - 項斯

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2014 23:10

 

Nguyên tác

日落江路黑,
前村人語稀。
幾家深樹裏,
一火夜漁歸。

Phiên âm

Nhật lạc giang lộ hắc,
Tiền thôn nhân ngữ hy.
Kỷ gia thâm thụ lý,
Nhất hoả dạ ngư quy.

Dịch nghĩa

Mặt trời lặn, mặt sông tối đen,
Trước thôn tiếng người đã ngớt.
Trong đám cây um tùm của một vài nhà,
Có ánh đèn của thuyền đánh cá đêm trở về.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mặt trời lặn mặt sông đen tối
Đằng trước thôn tiếng nói dần im
Vài nhà cây cối êm đềm
Thuyền chài ánh lửa ban đêm trở về

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hạng Tư » Giang thôn dạ bạc