19/01/2021 07:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiếc ba lô màu đất

Tác giả: Tô Hoàn

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Cammy vào 08/05/2008 21:52

 

Con đừng trách cha dại khờ
Khi cha trở về
Gia tài có mỗi chiếc ba lô màu đất
Chiếc ba lô cũng tong teo như cha
Hứng chịu những trận sốt dốc Lò Xo
Rừng Tà-Oọc, đỉnh Hai Ngàn
Chiếc ba lô đã cứu cha nhiều lần chết trẻ

Con ơi !
Nếu không có chiếc ba lô màu đất này
Con làm gì được góp mặt với nhân gian.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Hoàn » Chiếc ba lô màu đất