31/03/2023 06:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhật đăng sơn
日登山

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý-Trần
Đăng bởi Vanachi vào 02/06/2008 00:52

 

Nguyên tác

一缽功德水,
隨緣化世間。
光光重照燭,
影沒日登山。

Phiên âm

Nhất bát công đức thuỷ,
Tuỳ duyên hoá thế gian.
Quang quang trùng chiếu chúc,
Ảnh một nhật đăng san.

Dịch nghĩa

Một bát nước công đức,
Theo duyên hoá cõi đời.
Ngọn đuốc sáng vằng vặc soi mãi,
Cho đến khi bóng mất, mặt trời gác núi.

Bản dịch của Hoàng Lê, Trần Thị Băng Thanh

Một bát nước công đức,
Theo duyên hoá cõi đời.
Đuốc hồng soi vằng vặc,
Bóng lặn, nắng đỉnh đồi.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nhật đăng sơn