01/04/2023 09:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề phiến kỳ 02
題扇其二

Tác giả: Lê Thánh Tông - 黎聖宗

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2020 11:45

 

Nguyên tác

南薰樓閣日長時,
紈扇揮風午夢宜。
拂拂涼風宜午夢,
夏畦勞苦未曾知。

Phiên âm

Nam huân[1] lâu các nhật trường thì,
Hoàn phiến huy phong ngọ mộng nghi.
Phất phất lương phong nghi ngọ mộng,
Hạ huề lao khổ vị tằng tri.

Dịch nghĩa

Trên tầng gác nam huân giữa buổi ngày dài,
Quạt là phẩy gió buổi trưa ngon giấc.
Gió mát hiu hiu giấc trưa ngon lành,
Nỗi vất vả dưới ruộng dưới nắng hè ta không hề biết tới.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Gác nam huân giữa ngày dài,
Quạt là phất gió trưa say giấc nồng.
Hiu hiu gió, đẹp mộng hồng,
Biết đâu vất vả nhà nông nắng hè.

Nguồn: Tổng tập thơ chữ Hán Lê Thánh Tông, NXB Văn học, 2003
[1] Gió nam ấm áp, theo truyền thuyết vua Thuấn làm bài hát có câu “Nam phong chi huân hề, Khả dĩ giải ngô dân chi uấn hề; Nam phong chi thời hề, Khả dĩ phụ ngô dân chi tài hề” (Gió nam ấm áp chừ, có thể làm cho dân ta vui vẻ; Gió nam thổi đúng thời chừ, có thể làm cho dân ta giàu có).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Thánh Tông » Đề phiến kỳ 02