06/08/2020 23:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mộng thấy Hàn Mạc Tử

Tác giả: Quách Tấn

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/07/2007 09:19

 

Ơi Lệ Thanh! Ôi Lệ Thanh!
Một giấc trưa nay lại gặp mình
Nhan sắc châu pha màu phú quý,
Tài hoa bút trổ nét tinh anh.
Rượu tràn thú cũ say sưa chuyện,
Hương tạ trời cao bát ngát tình.
Tôi khóc tôi cười vang cả mộng...
Nhớ thương đưa lạc gió qua mành.
24-4-1940

Nguồn:
1. Quách Tấn, Mùa cổ điển (tái bản lần thứ 1), NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1960
2. Quách Tấn, Mùa cổ điển, NXB Thuỵ Ký, 1941
3. Tinh tuyển văn học Việt Nam (tập 7: Văn học giai đoạn 1900-1945), Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, NXB Khoa học xã hội, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Tấn » Mộng thấy Hàn Mạc Tử