30/11/2022 04:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quán Oa cung hoài cổ ngũ tuyệt kỳ 3
館娃宮懷古五絕其三

Tác giả: Bì Nhật Hưu - 皮日休

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2013 17:38

 

Nguyên tác

半夜娃宮作戰場,
血腥猶雜宴時春。
西施不及燒殘蠟,
猶為君王淚數行。

Phiên âm

Bán dạ Oa cung tác chiến trường,
Huyết tinh do tạp yến thì xuân.
Tây Thi bất cập thiêu tàn lạp,
Do vị quân vương lệ sổ hàng.

Dịch nghĩa

Khoảng nửa đêm, cung Quán Oa thành bãi chiến trường,
Máu tanh còn cảm thấy trong bữa tiệc xuân (của Việt vương sau đó).
Tây Thi không kịp thắp ngọn nến tàn nữa,
Nàng còn đang khóc thương vị quân vương.

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Nửa đêm Cung Quán bãi sa trường
Bữa tiệc xuân còn máu lạnh vương
Không kịp Tây Thi chong nến lụn
Nàng còn đang khóc vị quân vương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bì Nhật Hưu » Quán Oa cung hoài cổ ngũ tuyệt kỳ 3