26/10/2021 16:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bóng mưa

Tác giả: Đoàn Thuận - Trần Văn Thuận

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 25/11/2015 09:59

 

Mây về núi vắng rơi mưa
Hoa nghiêng bóng đợi từng trưa từng chiều
Trăng rừng trở giấc cây xiêu
Xuôi đêm thức nhớ nhung nhiều lũng mai

Nắng đi ngày một ngày hai
Cây chon von đỉnh dốc dài ngóng xa
Truông rừng sương phả, chiều qua
Đèo heo hút, bóng mưa nhoà núi sông
Nguồn: Đoàn Thuận, Lửa đầu non (thơ), NXB Trẻ, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đoàn Thuận » Bóng mưa