19/08/2022 21:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thủ 01
首01

Tác giả: Lê Hữu Trác - 黎有晫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 03/03/2008 07:44

 

Nguyên tác

流水何太急,
行人意慾遲。
羣山分岸走,
一揁劈烟飛。
沙雁親如送,
遊魚急欲追。
雲間香嶺樹,
太半已斜暉。

Phiên âm

Lưu thuỷ hà thái cấp,
Hành nhân ý dục trì.
Quần sơn phân ngạn tẩu,
Nhất trạo phích yên phi.
Sa nhạn thân như tống,
Du ngư cấp dục truy.
Vân gian hương lĩnh thụ,
Thái bán dĩ tà huy.

Bản dịch của (Không rõ)

Nước chảy sao mà lẹ
Người đi những muốn thư
Non chia đôi ngạn chuyển
Mái rẽ đám sương mờ
Vịt bãi theo đưa tiễn
Cá sông dõi lững lờ
Mây che Huơng lĩnh khuất
Quá nửa đã chiều tà
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 77, 11-1923

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Hữu Trác » Thủ 01