24/09/2021 16:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trăng (6)

Tác giả: Thích nữ Trí Hải

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/10/2018 07:22

 

non cao vòi vọi
mòn mỏi mong ai
trăng soi sông dài
bao la bờ cõi
Nguồn: Trí Hải, Vần thơ cho bé (thơ), NXB Hồng Đức, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích nữ Trí Hải » Trăng (6)