16/10/2021 23:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đường ngàn nẻo, cây ngàn rễ
路有千條樹有千根

Tác giả: Bạch Thu - 白萩

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/06/2021 14:53

 

Nguyên tác

(紀念死去的父母)

路有千條條條在呼喚著我
樹有千根根根在呼喚著我

但來時的路
已在風沙中埋葬
源生的根
已腐爛

在這擾擾的世界之內
祇剩我一個

一個

Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

(Tưởng nhớ song thân đã khuất)

Đường muôn ngàn nẻo gọi tôi
Cây muôn ngàn rễ gọi người về đây

Đường nay gió cát lấp đầy
Cội nguồn sự sống rễ cây chẳng còn

Cõi trần thêm hỗn loạn hơn
Bơ vơ cô quạnh chỉ còn mình tôi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Thu » Đường ngàn nẻo, cây ngàn rễ