06/06/2023 19:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình cũ mất quê

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 29/06/2022 09:19

 

Gốc nhãn thuở xưa còn trước cửa?
Ngõ tre ngày ấy có ai qua?
Chẳng cách biệt nào không đứt ruột,
huống chi tình cũ mất quê nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Tình cũ mất quê