07/02/2023 11:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ly tứ kỳ 4
離思其四

Tác giả: Nguyên Chẩn - 元稹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2006 12:19

 

Nguyên tác

曾經滄海難為水,
除卻巫山不是雲。
取次花叢懶回顧,
半緣修道半緣君。

Phiên âm

Tằng kinh thương hải nan vi thuỷ,
Trừ khước Vu Sơn bất thị vân.
Thủ thứ hoa tùng lãn hồi cố,
Bán duyên tu đạo, bán duyên quân.

Dịch nghĩa

Ai từng ngắm biển xanh, khó còn gì đáng gọi là nước,
Trừ phi đã đến Vu Sơn, nếu không coi như chưa nhìn thấy mây.
Dần dà khóm hoa cũng lười ngó ngàng tới,
Một nửa duyên kiếp của ta cho tu đạo, một nửa là cho nàng.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Từng qua biển lớn, không gì nước,
Chưa đến Vu Sơn, chẳng biết mây.
Lần lữa khóm hoa lười để ý,
Nửa duyên tu đạo, nửa nàng đây!
Vợ đầu của Nguyên Chẩn là con gái Kinh triệu doãn họ Vi, tên Huệ Tùng 蕙叢. Khi Huệ Tùng chết, ông làm bài thơ này khóc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyên Chẩn » Ly tứ kỳ 4